Bylo nebylo jedno nudné odpoledne. Má budovatelská mysl zplodila smělý úkol - shrnout všechny Cimrmanovy písně a básně na jedno místo, což je (při rozsáhlosti Cimrmanova díla) sice pro smrtelníka zhola nemožné, ale za pokus to určitě stojí. Tento zpěvník je tedy složen výhradně z písní a básniček, které zazněly v hrách Divadla Járy Cimrmana.

Všechno to jsou mé vlastnoruční přepisy podle zvukového záznamu, mohou se tedy místy rozcházet s originálními scénáři. Vepsané akordy jsem odposlouchal, tudíž se na ně nedá moc spoléhat; jsou pouze orientační. Stejně je tomu u názvů písní, ty jsem odhadl podle textu; nejsou originálními názvy. Příslušné noty jsem vytvořil sám v programu Finale 2001 podle nahrávky. Užívejte sbírku v dobrém; nechť zde rychle naleznete všechno, co jste na Internetu pracně sháněli ... :)

PS: Jestliže disponujete dalšími mistrovými písněmi, básničkami nebo zvukovými ukázkami, které se zde nenacházejí, určitě mi je pošlete.

Název hry (počet textů)
Afrika (0)
Akt (9)
Blaník (2)
Cimrman v říši hudby (8)
Dlouhý, Široký a Krátkozraký (1)
Dobytí severního pólu (2)
Hospoda na mýtince (6)
Lijavec (2)
Němý Bobeš (3)
Posel z Liptákova (1)
Švestka (5)
Vražda v salonním coupé (1)
Vyšetřování ztráty třídní knihy (0)
Záskok (2)

Celkem 43 písní a básniček (16 not a akordů)


Zajistěte si zasílání e-mailu vždy, když si Cimrman dá něco nového do šuplíku:

Zajímavé odkazy O autorovi Počet návštěvníků: