Máňa
(Akt)

(báseň)

Fěrtošek měla škrobený
širokou pentlí zdobený
suknička odvážně zdvižená
téměř jsou viděti kolena

Hej hola, chasníci, držte se zpátky
Na tohle děvčátko každý je krátký