Nevěřící Vlasák
(Blaník - loutkové divadlo)

[Vlasák]: Vleču se sem až z daleké Prahy
Použil jsem železniční dráhy
Většinu však času šel jsem pěšky
Kdo chce poznat pravdu, má to těžký
To je pěkný strom, jak roste rovně
Povídali jsme si tuhle ve sborovně
Jest-li v tomhle kopci někdo dříme
My, vzdělaní lidé, tomu nevěříme
Ale mezi žáky se to drží jako klíště
Musím je vzít s sebou, až sem půjdu příště
Abych jim pověst vymlátil z hlavy
a pochvalu dostal od školní správy

[Rytíř]: Jelikož chtěl děti do hlaviček mlátit
musel jsem jeho projev zkrátit
Jsem blanická stráž a čekám tady v sluji
Nemám rád ty, co o nás pochybují
Doufám, že jsem ho nezabil...
Ne, jen jsem ho přizabil
Koukám, že už se mu vrací barva
zalezu zas do země jak larva

[Vlasák]: Spal jsem jako přizabitý
tuhý život mají mýty
Aby byl národ duševně zdráv
musíme mu je vymlátit z hlav

[Rytíř]: Jelikož chtěl národ mlátit
musel jsem jeho projev zase zkrátit
Tvrdí, že tu vojsko není
však on na to názor změní
Dodal jsem mu trochu víry
teď zalezu do své díry

[Vlasák]: Těžký výlet v tomhle dusnu
každou chvíli někde usnu
Co to tu roste za houbu ? Masák !
Ještě jsem se nepředstavil, jsem učitel Vlasák.
Ukončím ty směšné spory
co je v nitru této hory
Kdo věří, že vojsko dříme v tomto vršku
tomu je třeba rozbít ... jeho bludné představy

[Rytíř]: Ňák se ti to nerýmuje
Zalezu zas do své sluje

[Vlasák]: Co to slyším, divné hlasy...
To bude ozvěna asi.

[Rytíř]: To bude ozvěna asi, chachacha.

[Vlasák]: Kdybych byl vychován ve víře
myslel bych že slyším rytíře
Že však jsem vychován vědecky...

[Rytíř]: ... dostaneš do hlavy dvě pecky !

[Vlasák]: Málokdy se mi to stává
že mě takhle bolí hlava
Jako bych dostal palicí...

[Rytíř]: Také jsi dostal palicí !

[Vlasák]: Ha - jakého divného tvora
vyvrhla z nitra ta hora !
Dívám se skutečně na zjevení
nebo je to jen přestrojení ?

[Rytíř]: Díváš se skutečnou na stráž
Dobře teď uši nastraž !
Přestaň už s těmi pošklebky
nebo tě zas praštím do lebky !

[Vlasák]: Chvíli jsem tonul v nesmyslech
už jsem však opět při smyslech
Poznávám tě, pěkný ptáčku
ze sborovny kolegáčku
Dobře jsi to navlékl
za rytíře převlékl !
Jsi Josef Chvojka, dějepisu učitel
blanické pověsti šiřitel

[Rytíř]: Marné jsou tu všecky řeči
Toho nikdo nepřesvědčí
Pochybnostmi nasák´
nevěřící Vlasák ...

[Vlasák]: Neblahý výraz máš na líci
Na koho bereš tu palici ?

[Rytíř]: Protože's národa parazit
musím tě do hory zarazit

[Vlasák]: To mám za to, děti, že jsem vám bral naději
Měl jsem držet zobák raději
Šanci k polepšení jsem propás'
už jsem zaražen až po pás !
Pane řediteli ! Hledejte si za mě náhradu !
Už jsem zaražen až po bradu !

[Rytíř]: Protože nepřestával hubou mlátit
musel jsem jeho proslov zkrátit
Sbohem děti. Že to bylo hezké ?
Kam se hrabou Lojzovy Staré pověsti české... ?