Krejčovský synek
(Cimrman před branami / v říši hudby)

Jsem synem krejčího,
co může být lepšího.

Když potřebuji kalhoty,
ušije mi kalhoty.

Když potřebuji vestu,
ušije mi vestu.

Takový synek z hospody,
má zase jiné výhody.

Chce-li však mí-ti kabát nový,
musí přijíti k tatínkovi.