Spi, Havlíčku
(Lijavec)

C
Spi, Havlíčku, v svém hrobečku.
G7          C
Národ zpívá tvou věrnou písničku.
                G7 C                G7 C
Odpočívej v pokoji. Odpočívej v pokoji.

Tvoje tělo v hrobě hnije.
Ale duch tvůj posud v Čechách žije.
Odpočívej v pokoji. Odpočívej v pokoji.

Nuže bratři české vlasti
zapívejme k Havlíčkově slasti.
Odpočívej v pokoji. Odpočívej v pokoji.

Chtěl jsi vlasti blahopřáti.
Za to musel's na věčnost se bráti.
Odpočívej v pokoji. Rakousko je na hnoji.

Nuže bratři české vlasti
zapívejme k Havlíčkově slasti.
Odpočívej v pokoji. Čech se Němce nebojí.